UVOD O NAMA USLUGE KOMITENTI   KONTAKT
  LINKOVI:
  Ministarstvo financija
  Porezna uprava
  FINA
  Regos
  Narodne Novine
  Hrvatski zavod za
zdravstveno osiguranje
  Hrvatski zavod za
mirovinsko osiguranje
  net.hr
  Hrvatska gospodarska komora
  Hrvatska obrtnička komora
  Državni zavod za statistiku
Carinska uprava
 
 


Poslovne knjige za obrtnike

 • Knjiga ulaznih računa
 • Knjiga izlaznih računa
 • Blagajna
 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Obračun PDV-a
 • Obračun plaće-ispis virmana
 • Osnovna sredstva i obračun amortizacije
 • Putni nalozi
 • Izrada primki-kalkulacija
 • Materijalno knjigovodstvo-vođenje skladišta
 • Izrada godišnje porezne prijave-prijava
  poreza na dohodak
 • Svi ostali obračuni i obrasci koje zakon
  propisuje
 


Poslovne knjige za poduzeća

 • Knjiga ulaznih računa
 • Knjiga izlaznih računa
 • Glavna knjiga
 • Blagajna
 • Saldakonti kupaca-dobavljača
 • Obračun PDV-a
 • Obračun plaće-ispis virmana
 • Evidencije osnovnih sredstava  te
  obračun amortizacije
 • Materijalno knjigovodstvo
 • Izrada putnih naloga
 • Izrada svih statističkih tromjesečnih i godišnjih
 • izvještaja i predaja u FINU
 • Završni račun-prijava poreza na dobit
 • Svi ostali obračuni i obrasci koje zakon propisuje
 
 
Design: volantis.hr